KALİTE YÖNETİMİ

Enfeksiyon Kontrol Yönetimi

 

  Özel OLDCITYDENT Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi kalite yönetim sistemi doğrultusunda sterilizasyon, dezenfeksiyon ve enfeksiyon konularında en son bilimsel yenilikleri takip ederek çalışmaktadır. Hastanemizde Enfeksiyon Kontrol Komitesi bulunmakta ve sterilizasyon ve dezenfeksiyon süreçlerini sürekli denetlemektedir. 

Hastalarımızın tedavisi sırasında kullanılan her malzeme steril  olarak kullanılmaktadır. 

Hastanemizde bir sterilizasyon ünitesi bulunmakta; ünitenin kirli bölümüne getirilen kullanılmış malzeme ve aletler, önce dezenfektan solüsyonlarda bekletilmekte, sonra ultrasonik yıkayıcıda yıkanmakta, ardından dezenfekte edilmek üzere tekrar yıkanmaktadır. Temizlenen aletler sterilizasyonun temiz bölümüne verilerek özel paketleme poşetlerinde paketlenip buharlı otoklavda basınçlı su buharı ile steril edilmektedir.

 

Neden Otoklavda Sterilizasyon?

 

  Diş hekimliği sterilizasyon pratiğinde; tek başına ısı veya tek başına basınç uygulanmasının sterilizasyon için yeterli olmadığı belirtilmiştir. Önemli olan ısı ve basıncın aynı anda belli bir süre uygulanmasıdır. Ancak bu şekilde bakterilerin spor formlarına etkili olmak mümkündür. Bu nedenle kuru hava sterilizatörü kullanımında; sterilizasyonda başarısızlık oranının %60 olduğu, otoklav kullanımında ise bu oranın neredeyse sıfırlandığı rapor edilmiştir. Dolayısıyla başta Dünya Sağlık Örgütü (WHO) olmak üzere bir çok yetkili merci sterilizasyon işlemlerinde otoklav kullanımı özellikle önermektedir. Bu yüzden hastanemizde sadece otoklavla sterilizasyon yöntemi uygulanmaktadır.

Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Neden Bu Kadar Önemli?

 

  Eskiden sadece ülkelere veya bölgelere özgü kabul edilen hastalıklar, artık tüm dünyaya kolaylıkla yayılabilmektedir. Dünyada bir çok bulaşıcı hastalığın yayılması; bir çok alanda olduğu gibi diş hekimliğinin de modern enfeksiyon kontrolleriyle tanışmasını zorunlu kılmıştır. Bunedenle tedavi ortamının ve kullanılan aletlerin hijyen ve sterilizasyon kurallarına uygunluğu hayati önem taşımaktadır. Günümüzde hızla artan Hepatit B, Hepatit C ve AIDS gibi kan yoluyla ve vücut sıvıları ile bulaşan enfeksiyon hastalıklarının en önemli bulaşma yollarından biri, hatta belki de en önemlisi diş tedavileridir. 
Özel Oldcitydent Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi bu konunun öneminin bilinci ile enfeksiyon kontrolüne çok önem vermektedir.

 

  Bütün sterilizasyon işlemleri bir hastada tek kullanımlık olmak üzere açılan her malzeme için yapılmaktadır. 

Hasta ağzına giren her türlü alet sterilize edilmekte, bu sterilizasyon döngüleri kimyasal ve biyolojik indikatörlerle sürekli kontrol altında tutulmaktadır.

 

Copyrights 2015 OLDCITYDENT Sitenin son düzenlenme tarihi: 20.04.2024