Medİkal Kadro

Yrd. Doç. Dr. Enes TAN
Yrd. Doç. Dr. Enes TAN

Ortodonti Uzmanı

e-mail: info@ocd.com.tr

Eğitim:


Lisans: Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 

Doktora: Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı


Yabancı Dil:


İngilizce
 

 

Üye olduğu dernekler:


Türk Dişhekimleri Birliği

Eskişehir Dişhekimleri Odası

Türk Ortodonti Derneği

 

Doktora ve Uzmanlık Tezi:

Hızlı üst çene genişletmesinde kullanılan üç farklı apareyin üst çenenin farklı kemikleşme dönemlerinde uygulanmasıyla üst çene ve çevresindeki kemiklerde meydana gelen değişikliklerin sonlu elemanlar analizi ile değerlendirilmesi

 

Uluslararası makaleler:

1. Celebi AA, Tan E, Gelgor IE. Determination and application of Ponts Index in Turkish population. The Scientific World Journal. 2012;2012:494623. (SCI-E)

2. Colak H, Bayraktar Y, Hamidi MM, Tan E, Colak T. Prevalence of root dilacerations in Central Anatolian Turkish dental patients. The West Indian medical journal. Sep 2012;61(6):635-639. (SCI-E)

3. Colak H, Tan E, Aylikci BU, Uzgur R, Turkal M, Hamidi MM. Radiographic study of the prevalence of dens invaginatus in a sample set of Turkish dental patients. Journal of clinical imaging science. 2012;2:34.

4. Celebi AA, Tan E, Gelgor IE, Colak T, Ayyildiz E. Comparison of soft tissue cephalometric norms between Turkish and European-American adults. TheScientificWorldJournal. 2013;2013:806203. (SCI-E)

5. Colak H, Tan E, Bayraktar Y, Hamidi MM, Colak T. Taurodontism in a central anatolian population. Dental research journal. Mar 2013;10(2):260-263.

6. Colak H, Uzgur R, Tan E, Hamidi MM, Turkal M, Colak T. Investigation of prevalence and characteristics of mesiodens in a non-syndromic 11256 dental outpatients. European review for medical and pharmacological sciences. Oct 2013;17(19):2684-2689. (SCI-E)

7. Turkal M, Tan E, Uzgur R, Hamidi M, Colak H, Uzgur Z. Incidence and distribution of pulp stones found in radiographic dental examination of adult Turkish dental patients. Annals of medical and health sciences research. Oct 2013;3(4):572-576.

8. Celebi AA, Ucar FI, Sekerci AE, Caglaroglu M, Tan E. Effects of cleft lip and palate on the development of permanent upper central incisors: a cone-beam computed tomography study. European journal of orthodontics. Dec 29 2014. (SCI-E)

9. Celebi AA, Keklik H, Tan E, Ucar FI (2016) Comparison of arch forms between Turkish and North American. Dental press journal of orthodontics 21 (2):51-58.

10. Ayyildiz E, Tan E, Keklik H, Demirtag Z, Celebi AA, Pithon MM (2016) Esthetic impact of gingival plastic surgery from the dentistry students perspective. Eur J Dent. Jul-Sep;10(3):397-402. doi: 10.4103/1305-7456.184164.

 

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:


1. Çatalbaş, B., Gelgör, İ.E., Kamak, H., Tan, E., Kılıç, N.K. “Keser Çapraşıklığının Kanin Pozisyonuna Etkisi”. Türk Ortodonti Derneği 12. Uluslararası Sempozyumu. İzmir, Türkiye, 17-20 Ekim (2011)

2. Kamak, H., Tan, E. “Ortodontik Tedavi Ücretlerinin Ödenmesinde Yeni Bir Sisteme Geçiş Gerekliliğinin Araştırılması”. Türk Ortodonti Derneği 13. Uluslararası Kongresi. Antalya, Türkiye, 30 Eylül-4 Ekim (2012)

3. Serdar Bağlar, Tahir Örün, M.Mustafa Hamidi, Enes Tan, Erol Keskin. “Turkish Dental Practitioners’ Awereness, Regarding Chemomechanical Caries Removal System, Their Oral Applications Particularly Caries Removal”. 21st Congress of the BASS. Banja Luka, B&H May 12-15 (2016).

4. Çelebi, A.A., Gelgör, İ.E., Tan, E. “Pancherz Analizine göre Türk çocuklarının sert doku değerleri”. 12. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi. Ankara, Türkiye, 25-27 Ekim (2010)

5. Tan, E., Çelebi A.A., Gelgör, I.E. “Assesment of the cervical vertebral position in children with enlarged adenoids”. 87th Congress of the European Orthodontic Society. İstanbul, Turkey, 19-23 June (2011)

6. Gelgör, İ.E., Çelebi, A.A., Tan, E., Çatalbaş, B. “Skeletal and occlusal characteristics of adenoid hypertrophy”. 87th Congress of the European Orthodontic Society. İstanbul, Turkey, 19-23 June (2011)

7. Çelebi, A.A., Tan, E., Gelgör, İ.E., Ayyıldız, E. “Pont İndeksi Türk Popülasyonunda Uygulanabilir mi?” Türk Ortodonti Derneği 12. Uluslararası Sempozyumu. İzmir, Türkiye, 17-20 Ekim (2011)

8. Arfat, B., Çolak, H., Hamidi, M.M., Tan, E., Bayraktar, Y. “Orta Anadolu Türk Populasyonunda Kök Dilaserasyon Prevalansı”. İnönü Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. Malatya, Türkiye, 26-28 Nisan (2012)

9. Tan, E., Çolak, T., Bayraktar, Y. Hamidi, M.M., Çolak, H. “Türk Popülasyonunda Dens İnvaginatus Prevalansı”. İnönü Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. Malatya, Türkiye, 26-28 Nisan (2012)

10. Tan, E., Çelebi, A.A., Çatalbaş, B., Gelgör, İ.E. “Türk Popülasyonunda Korkhaus Analizinin Hassasiyeti”. İnönü Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. Malatya, Türkiye, 26-28 Nisan (2012)

11. Kamak, H., Çağlaroğlu, M., Çatalbaş, B., Tan, E. “Hasta ile Hekim Maloklüzyon Algılaması Arasındaki İlişki”. Türk Ortodonti Derneği 13. Uluslararası Kongresi. Antalya, Türkiye, 30 Eylül-4 Ekim (2012)

12. Kamak, H., Çağlaroğlu, M. Tan, E. Ortodontik Tedavisi Bitmiş Hastaların Anomalilerinin İyileşme Derecesinin Değerlendirilmesi”. Türk Ortodonti Derneği 13. Uluslararası Kongresi. Antalya, Türkiye, 30 Eylül-4 Ekim (2012)

13. Uzgur, R., Tan, E., Hamidi, M.M., Çolak, H., Şengün A. “Yetişkin Türk bireylerde pulpa taşı insidans ve dağılımının değerlendirilmesi”. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları 18. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi. İzmir, Türkiye, 30 Ekim-2 Kasım (2012)

14. Celebi, A.A, Tan, E., Gelgor, I.E. “Cephalometric Characteristics of Turkish Anatolian Children with Class III Malocclusion in the Mixed Dentition”. 112th Annual session American Association of Orthodontists. Honolulu, Hawaii, USA May 4-8 (2012)

15. Gelgor, I.E., Çelebi, A.A., Tan, E., Kılıç, N.K. “The SEM Investigation of Protective Effects of Different Fluorinated Materials Applied on The Enamel During Orthodontic Treatments”. 113th American Association of Orthodontists Annual Meeting. Philadelphia Convention Center, USA May 3-7 (2013)

16. Çelebi, A.A., Keklik, H., Tan, E., Uçar, F.İ. “Comparison Of Arch Forms Between Turkish And North American White Populations”. Türk Ortodonti Derneği 13. Uluslararası Sempozyumu. İstanbul, Türkiye, 3-5 Kasım (2013)

17. Çatalbaş, B., Tan, E. Maksiller Retrognatiye Sahip Postpubertal Dönemdeki Hastanın Cerrahi Destekli Hızlı Üst Çene Genişletmesi Ve Yüz Maskesi İle Tedavisi: Olgu Sunumu”. Türk Ortodonti Derneği 13. Uluslararası Sempozyumu. İstanbul, Türkiye, 3-5 Kasım (2013)

18. Çelebi, A.A., Tan, E. Gelgör, İ.E., Çolak, T., Ayyıldız, E. “Comparison Of Soft Tissue Cephalometric Norms Between Turkish And European-American Adults”. Türk Ortodonti Derneği 13. Uluslararası Sempozyumu. İstanbul, Türkiye, 3-5 Kasım (2013)

19. Çolak, H., Tan, E., Hamidi, M.M., Çolak, T. “Investigation of prevalence and characteristics of mesiodens in a non-Syndromic Turkish Central Anatolian population”. XIII. International Symposium of Turkish Orthodontics Society. İstanbul, Türkiye, 3-5 Kasım (2013)

20. Tan, E., Çolak, H., Bayraktar, Y., Hamidi, M.M. “Investigation of prevalence of paramolar in a non-syndromic Turkish Central Anatolian population”. XIII. International Symposium of Turkish Orthodontics Society. İstanbul, Türkiye, 3-5 Kasım (2013)

21. Çatalbaş, B., Tan, E. “Çift Vertikal Holding ile Açık Kapanış Tedavisi: Olgu Sunumu”. 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi. İstanbul, Türkiye, 21-23 Kasım (2013)

22. Tan, E., Kamak, H. “Correction of Class III Malocclusion With Rapid Maxillary Expansion and Face Mask Therapy: A Case Report. 19th Congress of the BASS. Belgrade, Serbia, April 24-27 (2014)

23. Kamak, G., Tan, E. “Upper lip frenectomy with Diode laser and Er; Cr: YsGG laser: comparison of two cases” 20th Congress of the BASS. Bucharest, Romania, April 23-26 (2015)

24. Kamak, G., Keklik, H., Tan, E, Demirer, S. “Orthodontic treatment and oral health related quality of life: a prospective study” 20th Congress of the BASS. Bucharest, Romania, April 23-26 (2015)

25. Tan, E., Gelgör, I. E. “Correction of class II division 1 malocclusion treatment of adult patient: Case report” 20th Congress of the BASS. Bucharest, Romania, April 23-26 (2015)

26. Tan, E., Çağlaroğlu, M. “Orthodontic management of maxillary canine first premolar transposition: Case report” 20th Congress of the BASS. Bucharest, Romania, April 23-26 (2015)

27.  Furkan Ali Karakoyunlu, Enes Tan, İ. Erhan Gelgör. “İskeletsel Sınıf III Anomaliye Sahip Bir Vakada Ortopedik Tedavi Yaklaşımı” XIV. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, 02-04 Kasım 2015, Eskişehir.

28.  Erdem Ayyıldız, Enes Tan, Hakan Keklik, Zülfikar Demirtağ, A. Arif Çelebi, M. Melo Pithon. “Gingivektomi Uygulamasının Diş Hekimliği Öğrencilerinin Estetik Algısı Üzerindeki Etkisi” XIV. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, 02-04 Kasım 2015, Eskişehir.

29. Enes Tan, Erdem Ayyıldız, Hakan Keklik, A. Arif Çelebi, Zülfikar Demirtağ, M. Melo Pithon. “Diş Hekimliği Öğrencilerinin Perspektifinden Dişeti Gülümseme Estetiği” XIV. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, 02-04 Kasım 2015, Eskişehir.

30.  Erdem Ayyıldız, Enes Tan, Hakan Keklik, A. Arif Çelebi, M. Melo Pithon. “Maksiller Santral Dişler Arasındaki Karanlık Alanın Diş Hekimliği Öğrencileri Tarafından Değerlendirilmesi” XIV. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, 02-04 Kasım 2015, Eskişehir.

 

 

 

 

 

Ulusal makaleler:

1. Kamak H, Çağlaroğlu M, Çatalbaş B, Tan E. Hasta ile hekim maloklüzyon algılaması arasındaki ilişki. Türk Ortodonti Dergisi. 2012;25:95-104.

2. Kamak H, Çağlaroğlu M, Tan E. Ortodontik tedavisi bitmiş hastaların anomalilerinin iyileşme derecesinin değerlendirilmesi. Atatürk Üniv Dis Hek Fak Derg. 2013;21(1):63-68.

3. Çelebi AA, Tan E, Gelgör İE, Çolak T. Cephalometric evaluation of Turkish children with Class III malocclusion in the mixed dentition. Turkish J Orthod. 2013;26:85-91.

4. Çatalbaş B, Tan E. Çift Vertikal Holding Yardımıyla Açık Kapanış Tedavisi: Olgu Sunumu. Atatürk Üniv Dis Hek Fak Derg. 2015;10:64-70.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1. Çolak, H., Tan, E., Hamidi, M.M., Şengün, A. “Orta Anadolu Türk popülasyonunda mesiodens prevalansının ve karakteristiğinin incelenmesi”. XVII. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalları Toplantısı. Girne, Kıbrıs, 27-30 Eylül (2012).

2. Eren Yildirim, Enes Tan, Alime Eraslan, Ömer Demirtaş. “Unilateral Trifid Mandibular Kondil: Olgu Sunumu”. Antropoloji, Radyoloji ve Anatomi (ARA2015) Kongresi, 12-13 Kasım 2015, Ankara.

3. Eren Yildirim, Enes Tan, Alime Eraslan, M.Ertuğrul Çiftçi. “Mandibular Kondil Morfolojisinin Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi İle Değerlendirilmesi”. Antropoloji, Radyoloji ve Anatomi (ARA2015) Kongresi, 12-13 Kasım 2015, Ankara.

4. Eren Yildirim, Enes Tan, Alime Eraslan, Serdar Bağlar. “Mental Foramen Morfolojisinin Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi İle Değerlendirilmesi”. Antropoloji, Radyoloji ve Anatomi (ARA2015) Kongresi, 12-13 Kasım 2015, Ankara.

5. Eren Yildirim, Enes Tan, Alime Eraslan, Ömer Demirtaş, Erdal Özcan. “Mental Foramen Pozisyonunun Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi İle Değerlendirilmesi”. Antropoloji, Radyoloji ve Anatomi (ARA2015) Kongresi, 12-13 Kasım 2015, Ankara.

Bölümlerimiz
Copyrights 2015 OLDCITYDENT Sitenin son düzenlenme tarihi: 20.04.2024